LOCA CORPORATE: ໂລກ້າສໍາລັບອົງກອນ ໃຊ້ກ່ອນຈ່າຍຕາມຫຼັງ

Share:

ທ່ານເຄີຍພົບບັນຫາແບບນີ້ບໍ່:

 • ຕ້ອງໄປວຽກນອກດ່ວນ ແຕ່ລົດຢູ່ບໍລິສັດລົດບໍ່ພໍໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າດົນວ່າງກ່ອນ.
 • ຈະເອີ້ນລົດມາຮັບ ກໍຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະກ່ອນແລ້ວເບີກນໍາຫຼັງ.

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຈະໝົດໄປຖ້າທ່ານເລືອກບໍລິການ LOCA CORPORATE ໂລກ້າສໍາລັບອົງກອນ

 

LOCA CORPORATE ເປັນບໍລິການເອີ້ນລົດຂອງໂລກ້າ ໂດຍເນັ້ນການໃຊ້ງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາລົດບໍ່ພໍໃຊ້

ບໍໍລິການນີ້ຊ່ວຍຕອບໂຈດຫຍັງແນ່ສໍາລັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ?

 1. ສາມາດໃຊ້ລົດໄດ້ຫຼາຍຄັນພ້ອມກັນ ມີບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ບໍລິການໂລກ້າສໍາລັບອົງກອນ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທຸກທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແບບບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນລົດ ສາມາດເອີ້ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

 1. ໃຊ້ກ່ອນຈ່າຍນໍາຫຼັງ
 • ບໍລິການນີ້ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນສາມາດໃຊ້ບໍລິການເອີ້ນລົດກ່ອນ, ແລ້ວຊໍາລະແບບລາຍອາທິດ ແລະ ລາຍເດືອນໃຫ້ໂລກ້າຕາມຫຼັງ
 • ສາມາດເປີດວົງເງິນໄດ້ແບບບໍ່ຈໍາກັດ ໂດຍພະນັກງານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນແລ້ວເບີກນໍາຫຼັງ.
 • ບໍລິການຂອງເຮົາຈະເກັບເງິນນໍາທາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຂອງທ່ານໂດຍກົງ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດສາມາດກວດສອບໄດ້ຜ່ານລະບົບ ແລະ ມີໃບບິນສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນຂອງທ່ານຕາມມື້ກໍານົດ.

 1. ມາດຕະຖານເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ໂປ່ງໃສ
 • ບໍລິການໂລກ້າ ມີປະຫວັດຄົນຂັບທີ່ລະອຽດ, ຜ່ານການກວດສອບປະຫວັດມາຢ່າງດີ ແລະ ຜ່ານການທົດລອງການໃຊ້ບໍລິການກັບທີມງານໂລກ້າມາແລ້ວທຸກຄົນ.
 • ມີລະບົບຄິດໄລ່ມິດເຕີ ແລະ ຈິພີເອສ ເຊິ່ງລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ເບິ່ງຄືນລາຄາ, ຖ້ຽວ ແລະ ໄລຍະທາງຂອງພະນັກງານທີ່ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ໃນທຸກໆການເດີນທາງ.
 • ມີທີມງານສຸ່ມກວດກາທາດເຫຼົ້າຂອງຄົນຂັບ ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
 • ພ້ອມທັງມີປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດການເດີນທາງສູງສູດເຖິງ 500,000,000ກີບ.

 1. ມີລົດຫຼາຍປະເພດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ

ບໍລິການໂລກ້າມີຫຼາກຫຼາຍປະເພດລົດໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກເປັນຂົນສົ່ງເຄື່ອງ ຫຼື ເອກະສານແບບ EXPRESS DELIVERY, ເດີນທາງໄປວຽກທົ່ວໄປແບບ ECO ຫຼື ຈະໃຊ້ບໍລິການລົດກະບະແບບ PICKUP TRUCK ກໍສາມາດເລືອກໄດ້ທຸກປະເພດ.

 1. ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຄະແນນສະສົມແລກສິດທິພິເສດ

ໃນທຸກຖ້ຽວການເດີນທາງ ທ່ານສາມາດສະສົມເປັນຄະແນນເພື່ອແລກສິດທິພິເສດຕ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຸປອງສ່ວນຫຼຸດ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆອີກ, ທຸກໆ 1,000 ກີບໃນການເດີນທາງ ແມ່ນຈະເທົ່າກັບ 1 ຄະແນນສະສົມ.

 

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂລກ້າສໍາລັບອົງກອນ:

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈບໍລິການສຸດຄຸ້ມນີ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:

Facebook page: Localaos

ຫຼື ໂທ 020 9811 1129

 

Related Posts

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ທີ່ ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ທີ່ ປາກເຊ, ເຊິ່ງກ່ອນຈະມີການເປີດໂຕທີ່ ນະຄອນປາກເຊ ໂລກ້າ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

ໂລກ້າ (LOCA) ບໍລິການເອີ້ນແທັກຊີອອນລາຍ ຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖື ເນັ້ນລາຄາໂປ່ງໃສເປັນທໍາ

ໂລກ້າ ແມ່ນບໍລິການເອີ້ນລົດແທັກຊີອອນລາຍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານ Application ເທິງມືຖື ແລະ ໃຫ້ບໍລິການມາແລ້ວ 3ປີ. ໂລກ້າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ໃນກຸ່ມນັກທຸລະກິດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ,...