ຮູ້ຈັກ “ປະກັນໄພໂລກ້າ” ປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈປະກັນໄພ ໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆສໍາລັບທ່ານ

Share:

ຄຳວ່າ “ປະກັນໄພ” ຟັງເທື່ອໃດກໍຮູ້ສຶກເຂົ້າໃຈຍາກ

ມາຮູ້ຈັກກັບປະກັນໄພໂລກ້າ ປະກັນໄພອອນລາຍຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆກວ່າທີ່ຄິດ

 

“ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າປະກັນໄພທີ່ເຈົ້າຊື້ນັ້ນມີວົງເງິນຄຸ້ມຄອງສູງສຸດເທົ່າໃດ?” ເຊື່ອວ່າຖ້າທຸກຄົນໄດ້ຍິນຄຳຖາມນີ້ ກໍຄົງເປັນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈະຕອບວ່າບໍ່ຮູ້ ເພາະເລື່ອງຂອງປະກັນໄພສຳລັບຄົນຍຸກນີ້ ກັບກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເບື່ອ, ເຂົ້າໃຈຍາກ, ບໍ່ເຫັນຈຳເປັນຕ້ອງມີ, ຊື້ມາກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້, ເສຍເງິນລ້າ ແລະ ອີກສາລະພັດເຫດຜົນທີ່ສຸດແຕ່ຈະພັນລະນາໄດ້.

ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເສຍໄປກັບປະກັນໄພນັ້ນແມ່ນຈ່າຍໄປກັບຫຍັງແນ່? ບາງຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃນປະກັນໄພ ກໍຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຊື້ມັນມານຳ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າແລ້ວຈະມີປະກັນໄພໄປເຮັດຫຍັງກັນແທ້? ເຫດຜົນຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະຊື້ປະກັນໄພໄວ້ກໍແມ່ນຍ້ອນວ່າ ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເສຍເງິນໃຫ້ມັນ, ກົດລະບຽບທີ່ຫຼາຍ ແລະ ຊັບຊ້ອນ, ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນລາຍລະອຽດປະກັນວ່າເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?

 

ແລ້ວໃນເມື່ອການຊື້ປະກັນໄພມັນຫຍຸ້ງຍາກຂະໜາດນີ້ ແລ້ວ “ປະກັນໄພໂລກ້າ” ມັນຈະຕ່າງຫຍັງກັນ?

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກເລີຍວ່າ 

ໂລກ້າ ເຮັດໃຫ້ການຊື້ປະກັນໄພນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດໄກໄປຮອດຫ້ອງການປະກັນໄພ ຫຼື ໂທໄປຊື້ໃຫ້ເສຍເວລາ. ພຽງແຕ່ເປີດແອັບໂລກ້າຂຶ້ນມາຢູ່ໂທລະສັບ, ກອກຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ-ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍເລືອກຊື້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕ້ອງການ ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມໃຈ ແລ້ວຈ່າຍເງິນຊຳລະຜ່ານໂທລະສັບໄດູ້ເລີຍ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໃນແອັບໂລກ້າແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພອອນລາຍ 2 ປະເພດຄື: ປະກັນໄພລົດ ແລະ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ.

ອ່ານເພິ່ມເຕິມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກັນໄພລົດໄດ້ທີ່: https://loca.la/blog/4303

ອ່ານເພິ່ມເຕິມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ທີ່: https://loca.la/blog/4305

ຕົວຢ່າງ: ການຊື້ປະກັນໄພກັບໂລກ້າງ່າຍໆເລີຍພຽງ 5 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນ!

 

ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຊື້ປະກັນໄພອອນລາຍກັບໂລກ້າຈະບໍ່ຄືກັບບ່ອນອື່ນໆ?

ນັ້ນກໍເພາະວ່າທຸກໆການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພໂລກ້າ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທຸກຄົນ ໃຫ້ເຮົາສາມາດເລືອກສິ່ງຢາກ ແລະ ບໍ່ຢາກຄຸ້ມຄອງໄດ້ ເພາະໂລກ້າເຊື່ອວ່າເຮົາທຸກຄົນມີຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍ່ຄືກັນ, ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃນປະກັນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ແລະ ທຸກຄົນກໍມີລາຍຮັບທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ຈຶ່ງຕ້ອງຫາຄວາມເໝາະສົມຂອງປະກັນໄພຕົວເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບລາຍໄດ້ຂອງເຮົາ.

ເຮົາອາດຈະຄິດວ່າເລື່ອງປະກັນໄພ ມັນໄກຕົວເຮົາເກີນໄປ. ແຕ່ເຊື່ອໂລດວ່າ ຖ້າມື້ໜຶ່ງມີເຫດບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາບໍ່ວ່າທັງອຸບັດຕິເຫດລົດ ຫຼື ການປ່ວຍຂອງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຮອດຕອນນັ້ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ທັງໝົດເອງເລີຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຄວນມີປະກັນໄພໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢ່າງບໍ່ປະໝາດ ແລະ ປະກັນໄພໂລກ້າເອງກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້ປະກັນໄພນັ້ນ ເປັນເລື່ອງງ່າຍພຽງປາຍນິ້ວແນ່ນອນ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຊື້ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາບໍ່ຈ່າຍໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເພາະປະກັນໄພໂລກ້າຄືປະກັນໄພອອນລາຍຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເລືອກຈ່າຍແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງ.

Related Posts

The most visited café in Vientiane by LOCA Customers

No trip to Laos is complete without trying Lao coffee, especially for the...

ວິທີການເຕີມເງິນຜ່ານ BCEL One ໃນແອັບໂລກ້າ

  ເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ LOCA ໂດຍຜ່ານ BCEL One ງ່າຍໆຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:   1. ກົດໄປທີ່ແຖບສາມຂີດນີ້ເພື່ອເລືອກເບິ່ງເມນູ   2. ກົດເຂົ້າທີ່ແຖບ...