ປະກັນໄພສຸຂະພາບໃນແອັບໂລກ້າ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແບບໃດແດ່?

Share:

ໂລກ້າອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກທ່ານໃນການຊື້ປະກັນໄພງ່າຍໆຜ່ານແອັບໂລກ້າ

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງທາງສຸຂະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ.

 

ການຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບໃນແອັບໂລກ້າສາມາດເລືອກຮັບການຄຸ້ມຄອງໃດແດ່?

ປະກັນໄພໂລກ້າແມ່ນຄອບຄຸມທັງການປິ່ນປົວແບບນອນໂຮງໝໍ (IPD) ແລະ ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ນອນໂຮງໝໍ (OPD)

 

  1. ການປິ່ນປົວແບບນອນໂຮງໝໍ (IPD) ແມ່ນຫຍັງ?

IPD (ຫຼື In-Patient-Department) ແມ່ນຜູ້ປ່ວຍໃນ ໝາຍເຖິງຜູ້ປ່ວຍທີ່ເຂົ້າຮັບການຮັກສາ ແລະ  ຕ້ອງໄດ້ນອນພັກຢູ່ໂຮງໝໍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັກສາອາການປ່ວຍ. 

  • ການປິ່ນປົວແບບນອນໂຮງໝໍ (IPD) ຄຸ້ມຄອງແບບໃດ?

ການເຮັດປະກັນສຸຂະພາບທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງແບບ IPD ແມ່ນຈະຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ, ຄ່າຜ່າຕັດ, ຄ່າຢາສະຫຼົບ, ຄ່າຕິດຕາມອາການຈາກແພດ, ຄ່າລົດໂຮງໝໍ, ຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ວັນໃນລະຫວ່າງປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຄຸ້ມຄອງ IPD ໃນປະກັນສຸຂະພາບນັ້ນ ຄອບຄຸມໃນຄ່າໃຊ້ຕ່າງໆເມື່ອເຮົາປ່ວຍຈົນຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຈະຊື້ປະກັນປະເພດນີ້ສູງ ເພາະເປັນກຸ່ມທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ມີໂອກາດເຈັບເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມອື່ນ. ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ປະກັນສຸຂະພາບແບບ IPD ກໍຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີໄວ້ກັບທຸກເພດ ແລະ ທຸກໄວ ເພາະອາດຈະເກີດເຫດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ພຽງແຕ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກວົງເງິນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວເອງ.

 

  1. ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ນອນໂຮງໝໍ (OPD) ແມ່ນຫຍັງ?

OPD (ຫຼື Out-Patient-Department) ແມ່ນຜູ້ປ່ວຍນອກ ໝາຍເຖິງຜູ້ປ່ວຍທີ່ມາຮັກສາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແລ້ວສາມາດກັບບ້ານໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ເຊິ່ງຈະເປັນການຮັກສາພະຍາດ ຫຼື ການເຈັບປ່ວຍທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ເປັນຫວັດ, ເປັນໄຂ້, ອາການພູມແພ້ເລັກນ້ອຍ, ເປັນບາດແຜບໍ່ທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ເປັນຕົ້ນ. 

  • ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ນອນໂຮງໝໍ (OPD) ຄຸ້ມຄອງແບບໃດ?

ການຄຸ້ມຄອງແບບ OPD ໃນປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນຈະເປັນທີ່ນິຍົມ ເນື່ອງຈາກມີການຄຸ້ມຄອງງ່າຍກວ່າ ເພາະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ສູງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ປະກັນບໍ່ຕ້ອງອອກເງິນຈ່າຍກ່ອນ ພຽງແຕ່ທ່ານໄປປິ່ນປົວແລ້ວສະແດງປະກັນສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງໃຫ້ກັບທາງໂຮງໝໍ ກໍສາມາດອອກຈາກໂຮງໝໍໄດ້ເລີຍ 

ເຊິ່ງການຄຸ້ມຄອງ OPD ແມ່ນຈະຄຸ້ມຄອງທັງ ຄ່າປີ່ນປົວຮັກສາ, ຄ່າແພດພະຍາບານ ແລະ ຄ່າຢາຮັກສາ.

 

ໃນປະກັນສຸຂະພາບກັບໂລກ້າ ເຮົາກໍສາມາດປັບແຕ່ງການຄຸ້ມຄອງໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມຄອງທັງການປິ່ນປົວແບບນອນໂຮງໝໍ IPD ແລະ ບໍ່ນອນໂຮງໝໍ OPD ໄດ້ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມ Lifestyle ການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຖ້າເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນອນໂຮງໝໍ ໂດຍມີພຽງແຕ່ໄປປິ່ນປົວແລ້ວຊື້ຢາກັບບ້ານ ເຮົາກໍສາມາດເລືອກການຄຸ້ມຄອງໃນ IPD ທີ່ບໍ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ເລືອກການຄຸ້ມຄອງ OPD ໃຫ້ສູງຕາມທີ່ເຮົາມັກໄປໂຮງໝໍ ເຊິ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດເບ້ຍປະກັນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບ IPD ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ເພາະເຮົາບໍ່ໄດ້ມັກໄປປິ່ນປົວໂດຍຕ້ອງນອນໂຮງໝໍຂະໜາດນັ້ນ.

ການຊື້ປະກັນໄພຜ່ານແອັບໂລກ້າສາມາດຊໍາລະຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ເລືອກແພັກເກັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພໃນທັນທີ.

ຊື້ປະກັນໄພໂລກ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງການຄຸ້ມຄອງເທົ່ານັ້ນ ເພາະທຸກໆ 1,000 ກີບ ຂອງລາຄາປະກັນທີ່ເຮົາຊື້ ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ 1 ຄະແນນຕໍ່ 1,000 ກີບ. ແລ້ວຄະແນນນັ້ນເອົາໄປເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່ລະ? ເຮົາສາມາດນຳຄະແນນນີ້ ໄປແລກຂອງລາງວັນຕ່າງໆຈາກໂລກ້າໄດ້ ແລະ ລວມທັງໃຊ້ແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດອາຫານ ຫຼື ສິດທິພິເສດຕ່າງໆຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບໂລກ້າໄດ້.

 

ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບກັບໂລກ້າມື້ນີ້ ຮັບທັນທີສ່ວນຫຼຸດ 15% ພຽງໃຊ້ລະຫັດ APA15 ໃນແອັບ.

 

ຕົວຢ່າງ: ວິທີການຊື້ປະກັນໄພໃນແອັບໂລກ້າງ່າຍໆພຽງ 4 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນ!

Related Posts

7 ຮ້ານກາເຟທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນພາດເມື່ອທ່ານໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງ

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ໄດ້ໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງ ແລະ ມັກຮັກໃນກິ່ນອາຍຂອງກາເຟ, ທ່ານບໍ່ຄວນພາດ 7 ຮ້ານກາເຟຕໍ່ໄປນີ້:   1. ຮ້ານປະຊານິຍົມ ຮ້ານປະຊານິຍົມເປັນຮ້ານກາເຟຄູ່ແທ້ຂອງຫຼວງພະບາງ, ບັນຍາກາດດີ ໃຜທີ່ມາຫຼວງພະບາງຫ້າມພາດເລີຍຕ້ອງໄດ້ໄປລອງແລ້ວ. ກາເຟກິ່ນຫອມຫວານລະມຸນກຳລັງດີ...

ໂລກ້າ ບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24ຊົ່ວໂມງ ສະດວກສະບາຍ ປອດໄພ ແລະ ລາຄາໂປ່ງໃສ

ໂລກ້າແມ່ນຫຍັງ? ໂລກ້າ ແມ່ນແອັບພລິເຄຊັນໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍທີ່ເນັ້ນຄວາມທັນສະໄໝ ເປີດໃຫ້ບໍລິການມາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງຄົນລາວ ແລະ ໄດ້ກາຍບໍລິການທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຂກຕ່າງປະເທດ, ສໍານັກຂ່າວຕ່າງໆຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່າວເຖິງ ແລະ...