LOCA EV

ແອັບ Loca EV ເປັນແອັບທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ການສາກລົດໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າສະດວກຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ. Loca EV ເປັນບ່ອນຮວບຮວມເອົາທຸກຄວາມຕ້ອງການໃນການສາກລົດໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າມາໄວ້ທີ່ດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຕູ້ສາກ, ການສາກລົດໄຟຟ້າ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ.

 • ເບິ່ງຕູ້ສາກໂລກ້າໄດ້ທຸກບ່ອນ
 • ຮວບຮວມການສາກໄວ້ທີ່ແອັບດຽວ
 • ຈັດການທຸກຂັ້ນຕອນເລື່ອງການຊຳລະ
AppstoreGoogleplay * Requires iOS 12.1 or higher *Android 6 or higher
Appset image
Appset image

ເບິ່ງຕູ້ສາກໂລກ້າທຸກບ່ອນທົ່ວປະເທດລາວ

 • ຄົ້ນຫາຕູ້ສາກທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງຊອກຫາໃຫ້ເສຍເວລາ.
 • ກວດສະຖານະວ່າງຂອງຫົວສາກກ່ອນໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາເດີນທາງໄປ.
 • ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕູ້ສາກໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເພດຫົວສາກ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນບໍລິເວນຕູ້ສາກ.

ຮອງຮັບທັງລົດທີ່ມີຮູສາກ GB/T ແລະ CCS Type 2.

ຮວບຮວມການສາກໄວ້ທີ່ແອັບດຽວ

 • ກວດທຸກປະຫວັດການສາກໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ເຄີຍໄປສາກ.
 • ຈອງຫົວສາກໄດ້ກ່ອນເດີນທາງໄປຮອດ 15 ນາທີ.
 • ຕິດຕາມເປີເຊັນການສາກລົດ ແລະ ການຄິດໄລ່ລາຄາສາກແບບ Real Time.
Appset image
Appset image

ຈັດການທຸກຂັ້ນຕອນເລື່ອງຊຳລະ

 • ເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບງ່າຍໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັດເຄຣິດິດ ຫຼື ທຸກທະນາຄານໃນລາວ.
 • ຊຳລະຄ່າສາກອັດຕະໂນມັດໃນແອັບໄດ້ເລີຍ.
 • ບໍ່ຕ້ອງໃຊເງິນສົດ, ຈ່າຍທຸກຢ່າງຜ່ານ LOCA EV.

ບັດ LOCA EV ຄົບທຸກຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຕ້ອງມີ

💳 ບັດດຽວ ໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ເພື່ອສາກລົດ
💳 ບັດດຽວ ທີ່ສາມາດໃຊ້ສາກລົດໄດ້ຫຼາຍຄັນ
💳 ບັດດຽວ ບໍ່ຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່ ຫຼື ໂຫຼດແອັບໃໝ່
💳 ບັດດຽວ ທີ່ໃຊ້ສາກລົດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຊ້ແອັບ ຫຼື ໂທລະສັບ
ລາຄາບັດ Loca EV ນັ້ນແມ່ນມີແຕ່ພຽງ 70,000 ກີບ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຊື້ບັດໄດ້ທີ່ເບີ: 02055761630 (ໂທ ແລະ ວັອດແອັບ)
Appset image
Appset image

ເຄື່ອຂ່າຍສາກລົດໄຟຟ້າທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດ

ບໍລິສັດທໍາອິດ ແລະ ເປັນບໍລິສັດດຽວໃນລາວທີ່ມີການກະຈາຍຈຸດສາກລົດໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄກຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ສະດວກ.

HOW TO

ສະໝັກບັນຊີ Loca EV ງ່າຍໆສຳລັບຄົນໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ

ສາກລົດໄຟຟ້າກັບຕູ້ໂລກ້າ ຜ່ານແອັບ Loca EV ຈະເລືອກສາກວິທີໃດກໍງ່າຍ ໃຊ້ເວລາບໍ່ເຖິງນາທີ

ວິທີເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ Loca EV ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ງ່າຍໆພຽງໃນ 5 ນາທີ

ເຊື່ອມບັດ Loca EV ເຂົ້າກັບບັນຊີແອັບ Loca EV ງ່າຍໆ ໃຊ້ບັດສາກລົດໄຟຟ້າທີ່ຕູ້ສາກ ແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແອັບ ຫຼື ໂທລະສັບ

ກົດເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບ LOCA EV ໄດ້ເລີຍ!

AppstoreGoogleplay * Requires iOS 12.1 or higher *Android 6 or higher