LOCA PAY Set to Transform Tourist Payments for Visit Laos Year 2024

Vientiane, Laos – As Laos prepares for the “Visit Laos Year 2024” and its prestigious ASEAN Chairmanship, LOCA, the preeminent eco-friendly ride-hailing network in the country, is poised to transform the tourist payment experience with its innovative digital payment solution,…


LOCA EV Hits Remarkable Milestone: 4.2 Million Kilometers Charged in 2023!

In an exciting development for 2023, LOCA EV has proudly achieved a major milestone in Laos’s journey towards sustainable mobility. We have successfully delivered a total of 4.2 million kilometers worth of charge to electric vehicles (EVs) across the country,…


Navigate Vientiane Like a Pro: Book LOCA for Stress-Free Rides to the Vientiane Railway Station
Welcome to Vientiane, the vibrant capital of Laos! Whether you're a local or a visitor, getting around the city efficiently can greatly enhance your experience. This guide focuses on using LOCA, the city's trusted ride-hailing service, for your travels from...

HOW TO BOOK LOCA TAXI

HOW TO USE LOCA MEMBER

Effortless Vientiane to Vang Vieng: LOCA Private Car Rides Under $80 in Just 1 Hour

Discover the beauty of Laos with an unparalleled road journey from Vientiane Capital to the stunning tourist city of Vang Vieng. Imagine traversing through scenic landscapes in a comfortable private car, reaching your destination in just an hour, and all…


Loca EV Fast Charger Station BLUEKOFF.High Way ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ!

 


ໂລກ້າພາໄປ ຮ້ານຄ້າເຂົ້າໃໝ່ໃນ Loca Rewards ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ ພະຈິກ 2023
ໂລກ້າພາໄປ ຮ້ານຄ້າເຂົ້າໃໝ່ໃນ Loca Rewards Hato Phontong ຮ້ານຄາເຟ່ເປີດໃໝ່ໜ້າລອງ! ທີ່ມາພ້ອມກັບເມນູໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ໄປຮ້ານນີ້ຖືວ່າຄຸ້ມສຸດໆ ບໍ່ວ່າຈະສາຍໃດ ຊານົມ ກາແຟ ສະມູດຕີ້ ຫຼື ເບເກີລີ ມີໃຫ້ເລືອກແບບຈຸກໆ ຮ້ານແມ່ນຕົກແຕ່ງໜ້າຮັກແຕ່ງໂຕໄປຖ່າຍຮູບຊິກໆ ຄືຂື້ນກ້ອງແນ່ນອນ ໂລກ້າຄອນເຟີມ ຮ້ານແມ່ນຫາບໍ່ຍາກເລີຍ ຮ້ານຈະຢູ່ແຖວ 4 ແຍກໄຟທາງໄປໂພນຕ້ອງ ຖ້າມາຈາກທາງ ສຸສະກະ ຮ້ານຈະຢູ່ຂວາມືແຖວໄຟແດງ ຖ້າມາແຕ່ ປຕທ ໂພນຕ້ອງ ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າຍທີ່ໄຟແດງ ຮ້ານຈະຢູ່ຊ້າຍມືເດີ ເປີດວັນຈັນ-ວັນອາທິດ : 9:00 ໂມງເຊົ້າ-17:00 ໂມງເເລງ. https://maps.app.goo.gl/3fUwBVj33hVok1Bc7?g_st=ic ທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂລກ້າແທັກຊີ...

ໂລກ້າ ສົ່ງຕໍ່ຂອງຂັວນສຸດພິເສດຈາກ ມິນີໂຣ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂລກ້າແທັກຊີອອນລາຍ ແຈກນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດມິນີໂຣ ຟຣີ! ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ

  ໂລກ້າ ແລະ ມິນີໂຣ ໄດ້ຮ່ວມຈັບມືກັນສ້າງກິດຈະກຳດີໆແຈກນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດມິນີໂຣ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ໂລກ້າແທັກຊີ  ໄດ້ພົບກັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ມີແຕ່ຄວາມຊົດຊື່ນຈາກມິນີໂຣ. ກິດຈະກຳໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ເດືອນຕຸລາ ຈົນຮອດ ເດືອນທັນວາ 2023. ເຊິ່ງມີຄົນຂັບໂລກ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳລວມເຖີງ 25 ຄັນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖີງ 20 ຄັນ(ລົດໄຟຟ້າ) ແລະ ຫຼວງພະບາງ ອີກ 5 ຄັນ. ມິນີໂຣ ມີຈຸດປະສົງຢາກແບ່ງປັນນ້ຳທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນຂອງຂັວນຈາກທຳມະຊາດ ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳພູພຶງ ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກັບທຸກທ່ານ ດ້ວຍຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານຄຸນປະໂຫຍດ ອຸດົມໄປດ້ວຍແຮ່ທາດທຳມະຊາດຫລາຍຊະນິດ ພ້ອມກັບຄ່າ pH7 ທີ່ຊ່ວຍປັບສົມດຸນ ແລະ ເສີມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.​  …


ໂລກ້າ ເດີນຫນ້າຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫລືອຄົນຂັບ ໂດຍການຂະຫຍາຍໂຄງການ 2ສ “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນທຶນໃຫ້ຄົນຂັບຫັນປ່ຽນຈາກລົດນໍ້າມັນ ມາເປັນລົດໄຟຟ້າ

ໃນທ້າຍປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການໃນການຫັນປ່ຽນລົດນໍ້າມັນໃນລະບົບ ໄປເປັນລົດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງໂລກ້າພວກເຮົາໄດ້ມີການທົດລອງໂຄງການ ໂດຍການຊຸກຍູ້ຄົນຂັບໃຫ້ສາມາດຫັນປ່ຽນຈາກລົດນໍ້າມັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຜ່ານຮູບແບບທຸລະກິດຂອງໂລກ້າ ທີ່ເອີ້ນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ ໂຄງການ 2ສ “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບ ສາມາດເຊົ່າລົດ ເພື່ອ ສ້າງອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງລົດໄຟຟ້າໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນຈໍານວນຫລາຍ. ເຊິ່ງຮູບແບບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຂອງໂລກ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍຈາກຄົນຂັບ ແລະ ຍັງຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ຄົນຂັບຢາກຫັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າຫລາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຂັບຫັນປ່ຽນລົດຈາກລົດນໍ້າມັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າໄດ້ຫລາຍເຖິງ 330ຄັນ (13% ຂອງລົດໄຟຟ້າທັງໝົດໃນປະເທດລາວ) ໃນຄົນຂັບທັງໝົດ 900 ຄົນຂອງໂລກ້າ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄປແລ້ວຫລາຍກວ່າ 1,000,000ກມ ແລະຂັບຂີ່ທັງໝົດ…