ສາກລົດໄຟຟ້າຜ່ານແອັບ LOCA EV ຈະສາກດ້ວຍວິທີໃດກໍເຮັດງ່າຍໆ

ໃຊ້ເວລາບໍ່ເຖິງນາທີ

ແບບທີ 1: ສະແກນສາກ

  • ກົດທີ່ປຸ່ມຮູບ QR Code
  • ກົດເລືອກຫົວສາກທີ່ຕູ້ສາກໂລກ້າ ແລະ ສະແກນທີ່ QR Code ນັ້ນ
  • ກົດ Start Charging ແລ້ວຖອດຫົວສາກອອກມາເລີ່ມສາກລົດໄດ້ເລີຍ
Appset image

ແບບທີ 2: ໃຊ້ແອັບສາກ

  • ກົດເລືອກເອົາສະຖານີສາກທີ່ຕົວເອງຢູ່
  • ປັດຈໍຂຶ້ນມາ ແລະ ເລືອກເອົາຫົວສາກຂອງຕົວເອງ
  • ກົດ Start Charging ແລະ ຖອດຫົວສາກອອກມາເລີ່ມສາກລົດໄດ້ເລີຍ
Appset image

ແບບທີ 3: ໃຊ້ບັດ LOCA EV ສາກ

  • ກົດເລືອກຫົວສາກທີ່ຕ້ອງການຢູ່ທີ່ຕູ້ສາກໂລກ້າ
  • ນຳບັດໄປແປະທີ່ຈຸດຕູ້ສາກກຳນົດໄວ້
  • ກົດທີ່ປຸ່ມທຳອິດ Charging Automatically ແລະ ຖອດຫົວສາກອອກມາສາກລົດໄດ້ເລີຍ
Appset image

ເຊື່ອມບັດ Loca EV ເຂົ້າກັບບັນຊີແອັບ Loca EV ງ່າຍໆ ໃຊ້ບັດສາກລົດໄຟຟ້າທີ່ຕູ້ສາກ ແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແອັບ ຫຼື ໂທລະສັບ

ສະໝັກບັນຊີ Loca EV ງ່າຍໆສຳລັບຄົນໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ພຽງ 3 ຂັ້ນຕອນ

ວິທີເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ Loca EV ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ງ່າຍໆພຽງໃນ 5 ນາທີ