Loca EV charger station ທີ່ Friendship Supermart ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ!

 

ຕູ້ສາກເພີ່ມໃໝ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນເປັນຕູ້ປະເພດ DC ຫຼື ຕູ້ສາກແບບໄວ ສາມາດສາກໄດ້ທັງ GB/T ແລະ CCS Type 2 ທີ່ໃຫ້ກໍາລັງໄຟສູງສຸດເຖິງ 120 ກິໂລວັດ.

 

ຕູ້ສາກແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ Friendship Supermart Vientiane ທີ່ ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

ໂດຍໃນຂະນະທີທີ່ກຳລັງສາກລົດ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການທີ່ Friendship Supermart ໄດ້ ເພາະມີຮ້ານຄ້າຫຼາກຫຼາຍທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ລູກຄ້າ Daily queen ice cream ເໝາະກັບການພາລູກຫຼານໄປນັ່ງຫຼີ້ນ, Supermarket ທີ່ມີສິນຄ້າທຸກແບບໃຫ້ລູກຄ້າເລາະຊື້

ນອກຈາກນີ້ ກໍຈະມີຮ້ານກາແຟ Cafe Amazon,ຮ້ານໄກ່ທອດ Chester’s, ຮ້ານອາຫານ a.m kitchen

 

ຮ້ານຕັງຈະເລີນ Home store ສຳລັບຄົນທີ່ຈະຫາອຸປະກອນພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ເຮັດບ້ານໃໝ່ຕ້ອງທີ່ນີ້ເລີຍມີຄົບຈົບບ່ອນດຽວ.

🗺 ເດີນທາງໄປໄດ້ງ່າຍໆ: https://goo.gl/maps/YsvyrCK5BGSXNaS37
📍   ດາວໂຫຼດແອັບເພື່ອໃຊ້ງານ:
☑ ເບີ່ງຕໍາແໜ່ງຂອງສະຖານີຕູ້ສາກ
☑ ເບີ່ງສະຖານະຕູ້ສາກແບບ Online
☑ ກວດປະຫວັດການສາກຄືນໄດ້

 

 

Related Posts

30 Reopened Restaurants That LOCA Has Gathered The Information For You.

Vientiane city has been shut down due to Corona Virus the same as...

The Most Convenient Payment Method for Tourists in Laos

Are you planning a trip to Laos and looking for a convenient and...