Flight the COVID-19 together

Dear LOCA Community,

We understand the huge impact COVID-19 has caused on your daily lives. We are doing our best that we can fight this pandemic with you and during this situation, we still provide our service as usual.

We have raised safety and hygiene for customer and drivers’ partner by following these guidelines below:

 

For Customers:

 1. wear your mask to use service.
 2. Only 2 passengers per trip.
 3. Use cashless to avoid contact. Visit how to use LOCA Wallet.

 

For Driver-partners:

 1. Check your own temperature at least once a day.
 2. Use a facemask covering to provide a service.
 3. Wash hands regularly and has hand sanitizer in your taxi for you and your passenger.
 4. Remind passengers to wear masks before using a service.
 5. After dropping off the passenger, clean the seat, seatbelt, and door handles with sanitizer.
 6. If you feel unwell or high-risk contact, please see a doctor immediately.

 

ເຖິງທຸກທ່ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂລກ້າ,

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19ນີ້ ໄດ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກຄົນ. ບໍລິສັດໂລກ້າຂອງພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຜ່ານຜ່າການແຜ່ລະບາດພະຍາດຄັ້ງນີ້ໄປກັບທຸກຄົນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງນີ້ໂລກ້າຂອງພວກເຮົາກໍຍັງດຳເນີນການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ເພື່ອເພີ່ມມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນພະຍາດສຳລັບລູກຄ້າ ແລະ ຄົນຂັບໂລກ້າ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄູ່ມືໃນການໃຊ້ບໍລິການຄືດັ່ງນີ້:

ສຳລັບລູກຄ້າ:

 1. ໃສ່ຜ້າອັດປາກທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ບໍລິການ.
 2. ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ພຽງ 2 ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ.
 3. ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ເງິນສົດ ເພື່ອງົດການສຳຜັດນຳຄົນຂັບ.

ສຳລັບຄົນຂັບ:

 1. ຄົນຂັບທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະມື້ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.
 2. ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທຸກຄັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການ.
 3. ໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ ແລະ ມີເຈວລ້າງມືໄວ້ຢູ່ໃນລົດຂອງທ່ານເພື່ອລ້າງມື ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າໃຊ້.
 4. ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກ່ອນຂຶ້ນລົດ.
 5. ຫຼັງຈາກສົ່ງລູກຄ້າແລ້ວໃຫ້ຄົນຂັບອະນາໄມເບາະນັ່ງ, ສາຍຮັດນິລະໄພ ແລະ ບ່ອນຈັບໄຂປະຕູດ້ວຍເຈວ ຫຼື ເຫຼົ້າທຸກຄັ້ງ.
 6. ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສືກບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ໄດ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ໃຫ້ໄປພົບໝໍ ຫຼື ໜ່ວຍງານກວດພະຍາດທັນທີ.

Related Posts

LOCA ຮ່ວມຮັບລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນປີ 2023 – ໝວດບໍລິສັດທີ່ສ້າງປະສົບການການໃຊ້ງານທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ຈະປະກາດບາດກ້າວຄວາມສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ LOCA ຢູ່ທີ່ງານ ASEAN Business Award 2023 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາໃນວັນທີ 4 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາສາມາດຊະນະລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນປີ 2023...

ທ່ານສາມາດສະສົມຄະແນນກັບ ໂລກ້າ ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້

ນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ທ່ານຈະສາມາດສະສົມຄະແນນທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການ ໂລກ້າ ແທັກຊີອອນລາຍ 24ຊົ່ວໂມງ. ຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖືກສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ພວກເຮົາຈະມີສິດທິພິເສດຕ່າງໆມາມອບໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນໄວໆນີ້.