Loca accelerates the installation of its EV Fast Charging Stations to travel from Vang Vieng to Pakse with charging 10 minutes per 160km

Loca has begun to speed up the installation of fast charging stations, which have now added charging points at Inthira Vang Vieng Hotel (Vang Vieng) and The Kao Restaurant (Vientiane Capital).

Loca will continue to install the stations all the way down to Pakse so that those who use electric cars may travel without worrying about overnight charging.

With a power of up to 120 kilowatts, the Loca EV Charging Station can charge an electric car for 160KM* in just 10 minutes. Hence EV users can get back on the road quicker to continue their trip.

Loca Chargers are equipped with GB/T type chargers that support electric cars from China and CCS Type 2 chargers that support electric cars from Europe as well as ASEAN electric cars, which ensure that EV Fast Chargers from Loca can support almost all brands of electric cars available in the market.

At the moment, Loca installed 3 EV Fast charging points, which include the Vientiane Plaza Hotel (Vientiane Capital), The Kao Restaurant (Vientiane Capital), and Inthira Vangvieng Hotel (VangVieng) and Loca itself has begun to speed up the installation of charging points in other places.

The EV users can be comforted that they will be able to travel smoothly from north to south with the stations that will be located in Vang Vieng, Vientiane, Paksan, KM20 Road, Thakhek, Savannakhet, Na Pong Road, and Pakse.

You can use the Loca EV app, which will organize all the Loca EV charging functions into one app, to use the Loca EV charging station. This includes charging, paying for charging, booking a charging station before arriving, and viewing the locations of the Loca charging stations throughout Laos.

Download the Loca EV app to not miss using the Loca charging station at:

iOS: https://link.loca.la/LOCA-EV_appstore

Android: https://link.loca.la/LOCA-EV_playstore

Website: https://loca.la/loca-ev 

*Depending on the EV Model.

Related Posts

ວິທີການເຕີມເງິນຜ່ານ BCEL One ໃນແອັບໂລກ້າ

  ເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ LOCA ໂດຍຜ່ານ BCEL One ງ່າຍໆຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:   1. ກົດໄປທີ່ແຖບສາມຂີດນີ້ເພື່ອເລືອກເບິ່ງເມນູ   2. ກົດເຂົ້າທີ່ແຖບ...

ອາຊີບໃໝ່ຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ ມາຜ່ອນລົດໄຟຟ້າຂັບເປັນແທັກຊີກັບໂລກ້າ ລາຍໄດ້ດີ ມີອິດສະຫຼະ

ປັດຈຸບັນ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວນັ້ນ ແມ່ນມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອີງຕາມການເປີດປະເທດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາມາ ກໍເຫັນໄດ້ວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາທ່ຽວລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແນ່ນອນວ່າ ເມື່ອມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ການເດີນທາງກໍຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການໄປມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເສັ້ນທາງໃນລາວ. ນອກຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ຄົນໃນປະເທດເອງກໍມີການໃຊ້ບໍລິການຂອງໂລກ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍ. ສະນັ້ນ, ໂລກ້າຂໍນຳສະເໜີອາຊີບໃໝ່...