ໂລກ້າ ເດີນຫນ້າຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫລືອຄົນຂັບ ໂດຍການຂະຫຍາຍໂຄງການ 2ສ “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນທຶນໃຫ້ຄົນຂັບຫັນປ່ຽນຈາກລົດນໍ້າມັນ ມາເປັນລົດໄຟຟ້າ

ໃນທ້າຍປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການໃນການຫັນປ່ຽນລົດນໍ້າມັນໃນລະບົບ ໄປເປັນລົດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງໂລກ້າພວກເຮົາໄດ້ມີການທົດລອງໂຄງການ ໂດຍການຊຸກຍູ້ຄົນຂັບໃຫ້ສາມາດຫັນປ່ຽນຈາກລົດນໍ້າມັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຜ່ານຮູບແບບທຸລະກິດຂອງໂລກ້າ ທີ່ເອີ້ນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ ໂຄງການ 2ສ “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບ ສາມາດເຊົ່າລົດ ເພື່ອ ສ້າງອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງລົດໄຟຟ້າໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນຈໍານວນຫລາຍ.

ເຊິ່ງຮູບແບບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຂອງໂລກ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍຈາກຄົນຂັບ ແລະ ຍັງຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ຄົນຂັບຢາກຫັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າຫລາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຂັບຫັນປ່ຽນລົດຈາກລົດນໍ້າມັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າໄດ້ຫລາຍເຖິງ 330ຄັນ (13% ຂອງລົດໄຟຟ້າທັງໝົດໃນປະເທດລາວ) ໃນຄົນຂັບທັງໝົດ 900 ຄົນຂອງໂລກ້າ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໄປແລ້ວຫລາຍກວ່າ 1,000,000ກມ ແລະຂັບຂີ່ທັງໝົດ 2,500,000ກມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ປະຫຍັດການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນໄດ້ ສູງເຖິງ 200,000 ລິດ ຫລື ສາມາດ ຫລຸດມົນລະພິດ (carbon emission) ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 320,000 ກິໂລກຼັມ.

ຮູບແບບທຸລະກິດໃຫມ່ຂອງໂລກ້າພວກເຮົາ ຫລື “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ນີ້ໄດ້ດໍາເນີນທົດລອງມາເປັນໄລຍະ 1ປີ 6ເດືອນ ໂດຍຄົນຂັບພຽງແຕ່ວາງເງິນຕົ້ນ 10% ຂອງມູນຄ່າລົດ ແລ້ວສາມາດນໍາລົດໄຟຟ້າຄັນໃຫມ່ໄປໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີ ເທິງແພັດຟອມໂລກ້າໄດ້ທັນທີ. ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຕ່າງໆ ແມ່ນບໍລິສັດໂລກ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດການຂັບຂອງຄົນຂັບເອງ ເພື່ອເປັນໂຕຊີ້ວັດຄວາມເໝາະສົມໃນການຮ່ວມຮູບແບບທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ.

ມາເຖິງປັດຈຸບັນໂລກ້າໄດ້ມີການຫາແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເດີນຫນ້າຂະຫຍາຍໂຄງການ 2ສ “ສ້າງອາຊີບ – ສ້າງເສດຖະກິດສີຂຽວ” ໃຫ້ຄົນຂັບອີກ ຫລາຍກວ່າ 600ຄົນ ທີ່ຍັງເປັນລົດນໍ້າມັນ ໃຫ້ກາຍເປັນລົດໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 50% ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ 100% ພາຍໃນປີ 2030.

ໂລກ້າພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ພັກດັນການຫັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າໃນລາວແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງເດີນຫນ້າຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າແບບໄວ ໃຫ້ຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 14ສະຖານີ ຄອບຄຸມຕັ້ງແຕ່ຫຼວງພະບາງໄປຈົນເຖິງປາກເຊ ພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ໂລກ້າ ກໍາລັງດໍາເນີນການເພີ່ມສະຖານີສາກອີກ 16ສະຖານີ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2024 ເຊີ່ງເມື່ອເຖິງຕອນນັ້ນ ພວກເຮົາຈະມີທັງໝົດ 30ສະຖານີ ໂດຍຄອບຄຸມແຕ່ເຫນືອ ຮອດໃຕ້.

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຄົນຂັບທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍກັນຫັນຈາກລົດນໍ້າມັນໄປເປັນລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອເພີ່ງພາພະລັງງານພາຍໃນທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະຫນຸນພວກເຮົາຕະຫຼອດມາ.

Related Posts

ວິທີການເຕີມເງິນຜ່ານ BCEL One ໃນແອັບໂລກ້າ

  ເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ LOCA ໂດຍຜ່ານ BCEL One ງ່າຍໆຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:   1. ກົດໄປທີ່ແຖບສາມຂີດນີ້ເພື່ອເລືອກເບິ່ງເມນູ   2. ກົດເຂົ້າທີ່ແຖບ...