ອາຍຸບໍ່ສຳຄັນ! ພໍ່ບຸນລ້ຽງອາຍຸ 70 ປີ ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນກວ່າ 10 ລ້ານກີບ ເພາະມາຂັບໂລກ້າ

ການເປັນຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນ ຖືເປັນເລື່ອງລຳບາກໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳໃນສັງຄົມ ແລ້ວບາງຄັ້ງກໍໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນ ກາຍເປັນພາລະໃຫ້ກັບລູກຫຼານ ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລ ລວມທັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ກໍຕ້ອງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຄອບຄົວທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່. ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນກັບພໍ່ບຸນລ້ຽງ ທີ່ເຖິງຈະອາຍຸ 70 ປີແລ້ວ ພໍ່ກໍຍັງສາມາດທີ່ເຮັດວຽກຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍກັບໂລກ້າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ໃນການຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວັງເພິ່ງລູກຫຼານເລີຍ.

ພໍ່ບຸນລ້ຽງເຄີຍມີອາຊີບເປັນຄົນຂັບລົດໃຫ້ກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈົນມາເຖິງປີ 2016 ນັ້ນ ພໍ່ບຸນລ້ຽງກໍໄດ້ກະສຽນການເຮັດວຽກ ພ້ອມກັບຮັບເງິນບຳນານແທນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ດ້ວຍທີ່ພໍ່ນັ້ນ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງໃນການທຳມາຫາກິນ ແລະ ບໍ່ຢາກທີ່ຈະເປັນພາລະໃຫ້ກັບລູກຫຼານ, ພໍ່ບຸນລ້ຽງຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອົາລົດຂອງຕົວເອງ ແລະ ເວລາວ່າງທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອມາຂັບໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີກັບໂລກ້າໃນປີ 2019 ຈາກທີ່ເຫັນຕາມການໂຄສະນາເທິງສື່ ແລະ ການແນະນຳຈາກລູກຫຼານ.

“ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ, ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີອຸປະສັກທີ່ຕ້ອງພົບຫຼາຍຢ່າງ ເພາະພໍ່ເອງກໍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ການນຳໃຊ້ແອັບຫຼາຍ, ແຕ່ກໍໂຊກດີທີ່ມີທີມງານໂລກ້າ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ນັ້ນກໍເລີ່ມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການໂລກ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ດີຂຶ້ນ ຈົນລູກຄ້າກໍເລີ່ມທີ່ຈະໄວ້ໃຈເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຂັບລົດຮັບ-ສົ່ງເພິ່ນ”

ພໍ່ບຸນລ້ຽງໄດ້ເລົ່າເຖິງການຂັບກັບໂລກ້າໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ.

“ທາງລູກຫຼານເອງ ກໍເປັນຫ່ວງໃນຊ່ວງທຳອິດທີ່ພໍ່ມາຂັບກັບໂລກ້າ, ເປັນຫ່ວງວ່າຈະບໍ່ມີລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະເສຍເວລາພໍ່ລ້າໆ. ແຕ່ຫຼັງຈາກພໍ່ຂັບໄດ້ 2-3 ເດືອນ, ພໍ່ເອງກໍເຫັນວ່າສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ແທ້ ແລະ ອີກທັງຍັງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກເລີ່ມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດເຮົາຫຼາຍ ເຊິ່ງພໍ່ເອງກໍສາມາດພິສູດໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ພໍ່ກໍສາມາດລ້ຽງຊີບຕົວເອງໄດ້ຄືກັນ.” ພໍ່ບຸນລ້ຽງກ່າວເພີ່ມເຕີມ.

ປັດຈຸບັນ, ກໍກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ່ 4 ແລ້ວ ທີ່ພໍ່ບຸນລ້ຽງໄດ້ມາຂັບລົດກັບໂລກ້າ, ເຖິງຈະເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍໃນການຂັບລົດ ແຕ່ພໍ່ກໍມີຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກບໍລິການ,​ ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ, ໄດ້ພົບຜູ້ຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ພໍ່ຍັງມີລາຍໄດ້ທີ່ສາມາດລ້ຽງດູຕົວເອງໄດ້ ໂດຍເອົາເງິນບຳນານທີ່ໄດ້ແຕ່ລະເດືອນນັ້ນໄປເປັນເງິນທ້ອນໂຮມແທນໃນເວລາເຈັບປ່ວຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນພາລະໃຫ້ກັບລູກຫຼານອີກດ້ວຍ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນເພດໃດ, ອາຍຸໃດ ຈະເປັນໄວໜຸ່ມ ຫຼື ໄວສູງອາຍຸ ພຽງແຕ່ທ່ານມີລົດ ແລະ ມີເວລາວ່າງ ກໍເອົາມັນມາສ້າງລາຍຮັບກັບໂລກ້າໄດ້. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ: 020 98111129 (ໂທ ແລະ ວັອດແອັບ)

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການມາຂັບລົດກັບໂລກ້າ: https://loca.la/driver

Related Posts

LOCA x foodpanda: Collect LOCA point for redeem a discount code from foodpanda!

Start collecting LOCA points by using our LOCA taxi service to get a...

The most visited café in Vientiane by LOCA Customers

No trip to Laos is complete without trying Lao coffee, especially for the...