How to LOCAPAY – Thai

ไปเที่ยวลาวสะดวกสุดๆ สแกนจ่ายง่ายๆด้วย LocaPay
☑️ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง 1.5% ของการชำระเงินทั้งหมด
☑️ ชำระได้ 10 ธนาคารในลาว เฉพาะร้านค้าที่มี LAO QR Code
☑️ ระบบมีความปลอดภัยสูง และ มีรหัสยืนยันก่อน
ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1
ไปที่ LOCA PAY
คลิกที่ปุ่ม PAY
ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ปุ่ม Allow  จากนั้นทำการ Scan Lao QR Code

กรอกจำนวนเงิน – กรอกข้อมูล

คลิกที่ปุ่ม Confirm Payment

ขั้นตอนที่ 3

การชำระสำเร็จ

Related Posts

Loca makes it possible to customize your health insurance on its application 24/7

First time in Laos! Customize your health insurance and pay with a credit...

ວິທີການເຕີມເງິນຜ່ານ BCEL One ໃນແອັບໂລກ້າ

  ເຕີມເງິນເຂົ້າແອັບ LOCA ໂດຍຜ່ານ BCEL One ງ່າຍໆຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:   1. ກົດໄປທີ່ແຖບສາມຂີດນີ້ເພື່ອເລືອກເບິ່ງເມນູ   2. ກົດເຂົ້າທີ່ແຖບ...