LOCA EV charger station Map ບໍລິການສາກໄຟຟ້າໃນລາວທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດ

ຜູ້ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງການເດີນທາງກັນແລ້ວ ເພາະບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າໂລກ້າ ມີເຖິງ 14 ຈຸດສາກ ແຕ່ເໜືອ-ໃຕ້, ສາມາດສາກກັບລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຫົວສາກເຊື່ອມຕໍ່ CCS Type 2 ແລະ ເອເຊຍ GB/T ທີ່ໃຫ້ກໍາລັງໄຟສູງສຸດເຖິງ 120 kW. ພຽງແຕ່ໃຊ້ແອັບ Loca EV ໃນການສາກ ກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ ເພາະແອັບສາກລົດໄຟຟ້າໄດ້ມີຄວາມສາມດຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

☑ ເບີ່ງຕໍາແໜ່ງຂອງສະຖານີຕູ້ສາກ
☑ ເບີ່ງສະຖານະຕູ້ສາກແບບ Online
☑ ກວດປະຫວັດການສາກຄືນໄດ້
☑ ສະແດງຜົນການສາກແບບ Real Time ຜ່ານມືຖື

ວິທີການໃຊ້ງານແອັບ Loca EV ງ່າຍໆ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ລີ້ງນີ້ເລີຍ: https://youtu.be/1v6_XUd_H5E

ໂລກ້າ ໄດ້ລວມຕູ້ສາກທັງໝົດ 14 ຈຸດສາກທົ່ວປະເທດ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 1. ສະຖານີສາກ – ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ: https://goo.gl/maps/8FHYGT29cMw5566W7
 2. ສະຖານີສາກ – The kao: https://goo.gl/maps/iJWDbbnKe9TTyLtB9
 3. ສະຖານີສາກ – ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ Parkson: https://goo.gl/maps/9PPBQm1MVXY1KhPB8
 4. ສະຖານີສາກ – I’m souk suki ອີ່ມສຸກ ສຸກີ້: https://goo.gl/maps/sKbZE92sHDJpQTxy8
 5. ສະຖານີສາກ – Friendship Supermart: https://goo.gl/maps/YsvyrCK5BGSXNaS37

ແຂວງ ວຽງຈັນ

 1. ສະຖານີສາກ – ວັງວຽງ Inthira Vang Vieng: https://goo.gl/maps/KDwLkHVUqeiWTGDe8
 2. ສະຖານີສາກ – ວັງວຽງ Tmark Resort VANGVIENG: https://goo.gl/maps/JTbNTcbuyEsi8Qsp6
 3. ສະຖານີສາກ – ເມືອງເຟືອງ Cafe Pha Leuang: https://goo.gl/maps/gFqWoJMFvvNn1e9M8

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

 1. Pullman – LuangPrabang: https://goo.gl/maps/jfqmFBavcxNedpkk9

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ – ປາກຊັນ

 1. ສະຖານີສາກ – ຮ້ານ JJ Homemade Bakery: https://goo.gl/maps/GTcgnqkaU5RzaoDL6

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

 1. ສະຖານີສາກ – ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບ້ານພັກ ທ່າແຂກໃໝ່: https://goo.gl/maps/Gf3YTtvRFcpLgikw7
 2. ສະຖານີສາກ – The Rock Lodge ພູຜາມ່ານ: https://goo.gl/maps/ZgAtEDYe3BUBz89V8

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 1. ສະຖານີສາກ – Macchiato de Coffee: https://goo.gl/maps/zoYBU38UmZvkYCNBA

ແຂວງ ຈຳປາສັກ – ປາກເຊ

 1. ສະຖານີສາກ – Bestco Pakse Supermarket: https://goo.gl/maps/6VnLguHH9tqVgEig9
📍   ດາວໂຫຼດແອັບເພື່ອໃຊ້ງານ:

Related Posts

ວິທີບັນທຶກ ໂລເຄຊັ່ນ ທີ່ຕົນເອງໄປເລື້ອຍໆ ໃນແອັບໂລກ້າ

ຮູ້ລະ ທ່ານສາມາດບັນທຶກສະຖານທີ່ສ່ວນຕົວໄດ້ໃນແອັບໂລກ້າລະເດີ້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊອກຫາສະຖານປະຈຳຂອງທ່ານ ພຽງເຮັດຕາມ 2 ຂັ້ນຕອນ ງ່າຍ ງ້າຍ ດັ່ງນີ້.